Pozew rozwodowy online

Wypełnij formularz

Zaczynajmy!

0$

Thanks, we will contact you soon

Type of application

2D game only

Musisz zaznaczyć te pola abhttps://portalrozwodowy.com/wp-admin/admin.php?page=lfb_menuyś przejść kolejny krok

Następny krok

Majątek

Czy strona wnosi o podział majątku wspólnego?Czy strony zajmują wspólne mieszkanie?Czy podjęto próbę pozasądowego rozwiązania sporu, ale nie odniosła ona skutku?Musisz zaznaczyć te pola abhttps://portalrozwodowy.com/wp-admin/admin.php?page=lfb_menuyś przejść kolejny krok

Następny krok

Uzasadnienie

Czy między małżonkami istnieje więź gospodarcza? (np. prowadzą wspólne gospodarstwo domowe)UWAGA: Jeżeli wybierzesz opcję "TAK", wówczas nie jest możliwe uzyskanie rozwodu. Jeżeli dalej istnieje któraś z więzi między małżonkami – emocjonalna, gospodarcza, fizyczna, wówczas sąd nie udzieli rozwodu.

Czy między małżonkami istnieje więź emocjonalnaUWAGA: Jeżeli wybierzesz opcję "TAK", wówczas nie jest możliwe uzyskanie rozwodu. Jeżeli dalej istnieje któraś z więzi między małżonkami – emocjonalna, gospodarcza, fizyczna, wówczas sąd nie udzieli rozwodu.

Czy między małżonkami istnieje więź fizyczna?UWAGA: Jeżeli wybierzesz opcję "TAK", wówczas nie jest możliwe uzyskanie rozwodu. Jeżeli dalej istnieje któraś z więzi między małżonkami – emocjonalna, gospodarcza, fizyczna, wówczas sąd nie udzieli rozwodu.

Czy jest szansa na naprawienie małżeństwa?UWAGA: Jeżeli wybierzesz opcję "TAK", wówczas nie jest możliwe uzyskanie rozwodu. Jeżeli rozpad małżeństwa nie jest trwały, wówczas sąd nie udzieli rozwodu. Jeżeli uważasz, że jest szansa na naprawienie małżeństwa, możesz rozważyć separację, zamiast rozwodu. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat separacji skontaktuj się z naszym prawnikiem pod numerem tel. 22 100 44 58.

Musisz zaznaczyć te pola abhttps://portalrozwodowy.com/wp-admin/admin.php?page=lfb_menuyś przejść kolejny krok

Następny krok

Końcowe postanowienia, zgody i płatność

Czy chcesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?Załącz dowody niezbędne do stworzenia projektu pozwu rozwodowego (np. akt małżeństwa).

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zamieszczenie w projekcie pozwu któregokolwiek z powyższych postanowień odznacz "V".

Potwierdzenie i zamówienie usługi 

Usługobiorca wyraża zgodę na spełnienie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że taka zgoda powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę.

Musisz zaznaczyć te pola abhttps://portalrozwodowy.com/wp-admin/admin.php?page=lfb_menuyś przejść kolejny krok

Następny krok

Dane osobiste powódki / powoda

Kto wnosi pozew?Prosimy o podanie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (Celem ustalenia właściwego sądu)

Czy aktualnie adres ten zamieszkuje: 

Dane powoda/powódki (osoby wnoszącej pozew)

Dane pozwanego/pozwanej

Musisz zaznaczyć te pola abhttps://portalrozwodowy.com/wp-admin/admin.php?page=lfb_menuyś przejść kolejny krok

Następny krok

Dane związku małżeńskiego

Czy drugi małżonek zgadza się na wystąpienie o rozwód?Musisz zaznaczyć te pola abhttps://portalrozwodowy.com/wp-admin/admin.php?page=lfb_menuyś przejść kolejny krok

Następny krok

Ostateczny koszt

Koszt przygotowania pozwu :

Summary

Opis Informacje Gwarantowane Koszt
Discount :
Total :

WYŚLIJ

WYŚLIJ

WYŚLIJ

Opcja „Pozew online” pozwala na szybkie sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie w przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Twoim zadaniem jest jedynie uzupełnienie krótkiego formularza oraz dokonanie opłaty w wysokości 199 zł netto. Następnie w ciągu 24h (nie licząc sobót, niedziel i dni świątecznych) otrzymasz na maila gotowy pozew o rozwód bez orzekania o winie, który wystarczy podpisać i złożyć w sądzie. Dodatkowo, otrzymasz kompletną instrukcję jak uiścić opłatę sądową (600 zł jest ona wymagana przez sądy) oraz jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu. Instrukcja zostanie dostosowana do Twojej sytuacji oraz żądań zaznaczonych w formularzu (np. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).