kto może skorzystać

Portalrozwodowy.com adresowany jest do wszystkich osób szukających pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego.

Portalrozwodowy.com udziela pomocy prawnej w sprawach takich jak:


1. Rozwody. Zapewniamy:
– kompleksową pomoc w sprawach rozwodowych bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie;
– przygotowanie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie;
– przygotowanie wniosku/pozwu o alimenty od byłego małżonka;
– reprezentowanie na życzenie powódki/powoda w charakterze pełnomocnika podczas procesu rozwodowego;
– pomoc w określeniu wysokości alimentów na dziecko i/lub byłego małżonka;
– pomoc w zakresie ustalenia podziału wspólności majątkowej po rozwodzie;
– pomoc w zakresie ustalenia praw i obowiązków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka po rozwodzie.

2. Separacja. Zapewniamy:
– przygotowanie pozwu o separację bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie;
– pomoc w określeniu wysokości alimentów na rzecz dziecka i współmałżonka, znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej;
– pomoc w określeniu podziału władzy rodzicielskiej każdego ze współmałżonków;
– pomoc w określeniu sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania, jeżeli taka sytuacja ma miejsce.

3. Władza rodzicielska. Zapewniamy:
– dostarczenie informacji na temat procedur i skutków: zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej;
– pomoc w napisaniu wniosku o zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

4. Wspólność majątkowa. Zapewniamy:
– pomoc w dokonaniu podziału wspólności majątkowej po rozwodzie;
– pomoc w dokonaniu podziału wspólności majątkowej w czasie trwania separacji na wniosek jednego ze współmałżonków;
– pomoc w rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej na drodze sądowej;
– pomoc w umożliwieniu rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków na drodze sądowej.

5. Intercyza. Zapewniamy:
– kompleksową pomoc w zakresie ustalenia, opracowania i przygotowania wszystkich form intercyz.

6. Ustalenie ojcostwa. Zapewniamy:
– pomoc w napisaniu wniosku o ustalenie ojcostwa;
– pomoc w napisaniu wniosku o zaprzeczenie ojcostwa;
– pomoc w zgromadzeniu dowodów o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.