Podział majątku po rozwodzie

Dobro dziecka jest podstawowym celem każdej rodziny. W trakcie trwania związku małżeńskiego rodzice mają określone prawa i obowiązki względem dziecka związane z jego rozwojem fizycznym i duchowym oraz przygotowaniem go do życia w społeczeństwie. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są do finansowania tych potrzeb w miarę swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. Nawet w przypadku, gdy dochodzi do rozstania rodziców zachodzi obowiązek świadczenia alimentów na dziecko.
Zobacz więcej

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kobieta i mężczyzna zawierając związek małżeńskich tworzą wspólność majątkową. Oznacza to, że ustawowo zarówno mąż i żona na równi dysponują wspólnym majątkiem, niezależnie od wkładów finansowych (nie ma udziałów). Odstępstwem od tego może być rozdzielność majątkowa oraz inne formy intercyzy. W tym artykule omówimy rozdzielność majątkową, dzięki której małżonkowie zarządzają osobistymi majątkami, nie dysponując majątkiem wspólnym.
Zobacz więcej

Intercyza

Według polskiego prawa kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński tworzą tzw. wspólność majątkową. Oznacza to, że wszystko, co zostało nabyte po ślubie, staje się własnością zarówno męża i żony, niezależnie od wkładu procentowego każdego z nich. Decydując się na inną formę uregulowania spraw majątkowych pomiędzy kobietą i mężczyzną, rozsądnym wyjściem jest intercyza.

Zobacz więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Przyczyną rozwodu jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji zarówno więź duchowa i fizyczna, jak również prawa i obowiązki wynikające z małżeństwa ulegają rozkładowi. Istotnym elementem rozwiązania związku małżeńskiego jest również trwałość rozkładu pożycia, co oznacza, że problemy małżeńskie mają miejsce od dłuższego czasu i strony nie widzą możliwości rozwiązania ich w sposób polubowny.

Zobacz więcej

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwiązanie związku małżeńskiego może nastąpić przez rozwód. Według polskiego prawa sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie lub rozwód z orzeczeniem o winie. W drugim przypadku za winnego uznany może być jeden z małżonków lub oboje. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie należy pamiętać o odpowiednim udowodnieniu takiego stanu. Same twierdzenia małżonka to za mało.

Zobacz więcej

Separacja bez orzekania o winie

Separacja w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego „separatus” oznacza „oddzielenie”, „rozłączenie”. Znajduje to zastosowanie w separacji między małżonkami, która polega na ich rozdzieleniu, gdy nastąpił między nimi zupełny rozkład pożycia. W przeciwieństwie jednak do rozwodu nie ma tu mowy o trwałości skutków. W każdej chwili małżonkowie mogą zdecydować o powrocie do siebie.

Zobacz więcej