pozew z mecenasem

Mecenas, jako pełnomocnik Klienta w procesie rozwodowym, to właściwa decyzja gdyż:

– zapewnia kompleksową pomoc prawną;

– sporządza pozew rozwodowy;

– wnosi go do właściwego sądu w imieniu Klienta;

– reprezentuje Klienta przed sądem;

– zapewnia indywidualne podejście do sprawy każdego Klienta;

– umożliwia uniknięcie wielu stresów związanych z procesem rozwodowym;

– zwiększa szanse na uzyskanie korzystnych warunków rozwodu dla Klienta;

– zwiększa szanse na szybsze zakończenie procesu rozwodowego;

– gwarantuje ochronę prywatności.

Rozwój z mecenasem portalrozwodowy.com krok po kroku.

– Klient wypełnia formularz, zawierający informacje konieczne do sporządzenia pozwu rozwodowego;

– Klient dokonuje ustalonej opłaty za pełnomocnictwo mecenasa;

– Mecenas wnosi pozew do właściwego sądu w imieniu Klienta;

– Mecenas ustala strategię wspólnie z Klientem;

– Mecenas reprezentuje Klienta przed sądem;

– Mecenas dba o kompleksowe wypełnienie wszelkich formalności związanych ze sprawą.

Jakie są koszty mecenasa w sprawie o rozwód?

Stawka wynosi od 1199 netto*

* Stawka jest uzależniona od ilości rozpraw rozwodowych i charakteru złożoności sprawy. W ramach “Pozwu z mecenasem” Klient ma zagwarantowane fachową analizę dokumentów, opracowanie strategii i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowanie osoby będącej powodem/powódką. Usługa “Pozew z mecenasem” nie zawiera kosztów mediacji, kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych i wydatków biurowych.

Wybieramy optymalne rozwiązania prawne i finansowe dla naszych Klientów!